18 Декември 2013 г.

Доставка на почистващи и хигиенни материали по спецификация, за нуждите на ОП гр. Търговище, РП Търговище, РП Попово, Районна прокуратура Омуртаг

Сподели