Шуменската окръжна прокуратура има нов говорител – прокурор Емилия Янчева

28 Май 2024 г.

Със заповед от 22.05.2024г. на Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Шумен, да изпълнява функциите говорител на окръжната прокуратура е определена  Емилия Янчева – прокурор при ОП-Шумен. В това си качество, прокурор Янчева периодично ще информира обществеността за действията и актовете на прокуратурата.