ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ   

НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ШУМЕН

ВСЕКИ ПЪРВИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ МЕСЕЦА АДМИНИСТРАТИВНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ – ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.ШУМЕН, ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ: от 10.00ч. до 12.00ч.

Приемът се осъществява в работни дни, в кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП-Шумен, в Съдебна палата гр.Шумен, ул.“Съединение“ №26, ет.3.

При отсъствие на Административния ръководител, гражданите се приемат от Зам.административен ръководител при ОП гр.Шумен.

Заявка за прием може да се прави на телефон 054/ 874 652  и ел.адрес: [email protected]

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.    

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

- насочват по компетентност;

- приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

- осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

- разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

- разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения ред в НПК.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОП-ШУМЕН

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2024г.

ЯНУАРИ

08.01.2024г.

ОП-Шумен, гр. Шумен, Съдебна палата, ул."Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор

 

10-12 ч.

 

2024г.

ФЕВРУАРИ

 

05.02.2024г. ОП-Шумен, гр. Шумен, Съдебна палата, ул."Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.

2024г.

МАРТ

11.03.2024г. ОП-Шумен, гр. Шумен, Съдебна палата, ул."Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор 10-12 ч.

2024г.

   АПРИЛ

01.04.2024г.

 

 

 

ОП-Шумен, гр. Шумен, Съдебна палата, ул."Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор

10-12 ч.

 

 

 

2024г.

МАЙ

13.05.2024г.

 

 

 

ОП-Шумен, гр. Шумен, Съдебна палата, ул."Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор

 

10-12 ч.

 

 

 

2024г.

ЮНИ

03.06.2024г.

 

 

 

ОП-Шумен, гр. Шумен, Съдебна палата, ул."Съединение" №26, ет.3, кабинета на Окръжния прокурор

 

10-12 ч.

 

 

 

Приемът на гражданите в изнесени приемни  в района на ОП-Шумен  се провежда при необходимост и по преценка на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП-Шумен, след предварително заявено желание.

Заявка за прием може да се прави на телефон 054/ 874 652  и ел.адрес: [email protected]