9700 Шумен, ул. "Съединение" № 26 e-mail:[email protected] тел.: 054874652 факс: 054800037 счетоводство тел.: 054874662

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.