Декларация на прокурорите от Разградски съдебен район

19 Май 2023 г.

Декларация на прокурорите от Разградски съдебен район

Напомняме Ви, че Прокуратурата в България е единна и не се е поддавала на политически натиск. 
Спазвала е и ще спазва стриктно принципите на Конституцията на Република България и законите на страната.