29 Април 2021 г.

Прокурори, следователи и съдебни служители от целия съдебен район на гр. Разград организираха мълчаливо бдение пред сградата Окръжна прокуратура гр. Разград.

Сподели

       Днес, прокурори, следователи и съдебни служители от целия съдебен район на гр. Разград организираха мълчаливо бдение пред сградата Окръжна прокуратура гр. Разград.

       Така, по мирен начин, те категорично заявиха своето несъгласие с приетите на първо четене в Правната комисия на 45-тото Народно събрание промени в Закона за съдебната власт и Наказателно – процесуалния кодекс.

      Ние, прокурорите, следователи и съдебните служители Разградският съдебен район изразяваме своето категорично несъгласие с прибързаните, неоснователни и безотговорни опити за промени в Закона за съдебната власт и Наказателно – процесуалния кодекс.

      Считаме, че се извършва груба намеса в дейността на съдебната система, нарушава се нейната независимост и самостоятелност в частност на дейността на Прокуратурата на Република България.

      Така се цели нарушаване на правовия ред в държавата, на върховенството на закона, и разделението на властите. Считаме, че с опитите за такъв тип промени в законите се уронват устоите на държавността в страната. 

      В заключение ще припомним един от древноримските постулати:

„Без правосъдие няма свобода“.

 

Окръжен прокурор