Контакти

9850 гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" № 80 тел.: 053848347 факс: 053842733 e-mail: [email protected] деловодство тел.: 053848352, 053848346 деловодство e-mail: [email protected] Информация за банкова сметки на прокуратурата За издаване на удостоверения: BG03UBBS80023106034100 BIC код на ОББ: UBBSBGSF

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.