Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работно време от понеделник до петък от 08:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа 8260 Царево, ул. ”Пенека” №4 тел.:0590/539 55 факс: 0590/539 55 email: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.