Контакти

Информационен център за работа с граждани

 8260 Царево, ул. ”Пенека” №4 тел.:0590/539 55 факс: 0590/539 55 email: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.