Деловодство

Деловодството работи от понеделник до петък от 08:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа

В деловодството на Районна прокуратура – Царево можете:
1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор.

Подаването на сигнал, жалба или молба може да осъществите по следните начини:

  • подадени на място в деловодството на Районна прокуратура - Царево, саморъчно подписани;
  • изпратени по пощата , саморъчно подписани;

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само, по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.
Такива справки не се извършват по телефон.
 
В РП Царево не можете да получите правна консултация.