Контакти

Деловодство

работно време с граждани - от 08:30 до 17:00 часа 6500 гр.Свиленград, бул. "Г.Бенковски" № 17 тел.: 0379/71937

Отдел връзки с обществеността

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.