Информация за граждани

Районния прокурор приема граждани всяка първа и трета сряда от месеца от 09:30 до 12:00 часа в сградата на РС Свиленград на адрес
6500 гр.Свиленград, бул. "Г.Бенковски" № 17.