23 Септември 2013 г.

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Шумен

Сподели

Участие в  открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с ПРЕДМЕТ:

”Извършване на периодични медицински прегледи  за нуждите  на Районна прокуратура гр. Шумен”