Контакти

Информационен център за работа с граждани

9700 Шумен, ул.”Съединение” № 26 тел.: 054/874 620 факс: 054/874 622 факс: 054/800 022 съд.администратор: [email protected] деловодство: [email protected] счетоводство: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.