Група чужденци, преминали без разрешение през границата на Република България, са задържани край Шумен

Научи повече

Група чужденци, нерегламентирано преминали през границата на Република България, са задържани край Шумен

Научи повече

Прокурорите и служителите от съдебния район на Районна прокуратура - гр. Шумен решиха да дарят лични средства на МБАЛ – Шумен

Научи повече

Районната прокуратура в Шумен ръководи четири досъдебни производства за неспазване на карантината по време на епидемията от COVID-19

Научи повече

Новини