Контакти

Информационен център за работа с граждани

4230 Асеновград, пл. "Акад.Н.Хайтов" № 8 ет.6 тел.: 0331/623 43 факс: 0331/623 43 тел. деловодство: 0331/623 87 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.