Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работи всеки работен ден
от 08:30 до 17:00ч. без прекъсване

4230 Асеновград, пл. "Акад.Н.Хайтов" № 8 ет.6

Отдел връзки с обществеността

Говорител на РП Пловдив: Прокурор Атанас Илиев

мобилен тел.: 0889 210 177

Районен прокурор:

Чавдар Грошев


Заместник-районни прокурори:
Румяна Зайкова - Калеева
Светлана  Ангелчовска
Атанас Илиев
Борис Михов
Димитрина Шекерева
Пламен Георгиев

 

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.