Информация за граждани

СЪОБЩЕНИЕ

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от заразяване с корона вирусна инфекция (COVID-19), временно се преустановява приемът на граждани от Районнния прокурор до последващо нареждане.

Молби, жалби, сигнали и съобщения могат да се подават в Деловодството на ТО Асеновград, находящо се в гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов № 8, ет.6.

Внасянето на държавна такса става по сметка в Уникредит Булбанк АД:

BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG05UNCR70003120374938.