Информация за граждани

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 01.09.2021г. до 30.11.2021г. се въвежда организация за осъществяване на работа на магистрати и съдебни служители и приема на граждани от Районна прокуратура Пловдив и ТО към РП Пловдив, регламентирана със Заповед РП № 152/01.09.2021 г. на Районния прокурор.

Заповед РП № 152/01.09.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от заразяване с корона вирусна инфекция (COVID-19), временно се преустановява приемът на граждани от Районнния прокурор до последващо нареждане.

Молби, жалби, сигнали и съобщения могат да се подават в Деловодството на ТО Асеновград, находящо се в гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов № 8, ет.6.

Внасянето на държавна такса става по сметка в Уникредит Булбанк АД:

BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG05UNCR70003120374938.