15 Юни 2017 г.

Вътрешни правила за организация на работата на прокурорския помощник в Окръжна прокуратура Силистра

Сподели

Вътрешни правила за организация на работата на прокурорския помощник в Окръжна прокуратура Силистра