Структура и организация

Окръжна прокуратура - гр. Бургас включва Окръжен следствен отдел към ОП Бургас, 3 Районни прокуратури и 5 Териториални отделения към Районна Прокуратура гр.Бургас:

  1. Районна Прокуратура - гр. Бургас
  2. Районна Прокуратура - гр. Карнобат
  3. Районна Прокуратура - гр. Айтос
  4. Териториално отделение - гр. Поморие
  5. Териториално отделение - гр. Несебър
  6. Териториално отделение - гр. Средец
  7. Териториално отделение - гр. Царево
  8. Териториално отделение - гр. Малко Търново