Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работи от 08.30 до 17.00 часa8000 Бургас, ул. "Александровска" №101За информация и справки - Регистратура на ОП-Бургас - тел.: 056/871 843 тел.: 056/871 861 тел. съдебен адм.: 056/871 820 тел. адм. секретар: 056/871 861 тел. гл. счет.: 056/871 854 тел. дел. преписки: 056/871 847 тел. дел. преписки: 056/871 848 тел. досъд. произв.: 056/871 864 тел. досъд. произв.: 056/871 846 факс: 056/871 844 факс: 056/871 845 e-mail: [email protected]

Отдел връзки с обществеността

Говорител на ОП Бургас: прокурор Елгина Чалъмова 8000 Бургас, ул. Александровска №101 сл. тел. 056/871 862 сл. тел. 0882 114 281 (само за връзка с медии) e-mail: [email protected]

Окръжен следствен отдел в ОП Бургас

8000 Бургас, ул. "Христо Ботев" №46 тел. дел. следствени дела: 056/83 44 90 тел. дел.: 056/590 345 факс: 056/83 44 90 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.