Обществена информация

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ, ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ВСИЧКИ СПРАВКИ ПО ПРЕПИСКИ,  ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИСЪДИ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ПО ТЕЛЕФОН ОТ ДЕЖУРНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ:

ПО ПРЕПИСКИ НА ТЕЛЕФОНИ -  056/871 847 и 056/871 848;

ПО ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕЛЕФОНИ - 056/ 871 864, 056/871 846 и 056/871 805;

ПО ПРИСЪДИ НА ТЕЛЕФОН - 056/871 829;

ИЛИ НА И-МЕЙЛ[email protected]