18 Юни 2020 г.

По внесен обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Бургас бе наложено ефективно наказание от 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ спрямо Стефко А., подсъдим за документни престъпления, измами и опит за пране на пари

Сподели

По внесен обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Бургас бе наложено ефективно наказание от 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ спрямо Стефко А. Той е подсъдим за това, че при условията на продължавано престъпление е използвал неистински документ - лична карта, издадена на 28.06.2011 год., съдържаща лични данни на трето лице и снимка на подсъдимия. Престъпното деяние е осъществено за времето от 25.08.2015 г. до 30.09.2015 г. в гр.Бургас. Неистинският документ е представен пред НОИ, в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ при община Бургас, банкови и други кредитни институции, с цел да бъдат набавени удостоверения и в последствие подписани договори за получаване на кредити от подсъдимия. То е квалифицирано по  чл.316, вр. с чл.308, ал.3, т.2, вр. с ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Стефко А. е подсъдим и за това, че сам е съставил неистински документи – договори и запис на заповед, в които посочил данните от неистинската лична карта, знаейки, че посочените данни не са истински. Престъплението е осъществено за времето от 02.09.2015 г. до  01.10.2015 г. в гр.Бургас. Съставените неистински документи са послужили пред мобилни оператори и кредитни институции. То е квалифицирано  по чл.309, ал. 1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.23, ал. 1 от НК.

Стефко А. е подсъдим и за това, че представил неверни сведения в декларации за получаване на кредити от различни институции, като вписал неистинските данни от горепосочената лична карта, които и устно потвърдил. Целта е била подсъдимият да получи парична сума от над 20000 лева от различни банки и други дружества, предоставящи кредити. Престъплението е осъществено за периода 04.09.2015 г. -30.09.2015 г. в гр.Бургас. То е квалифицирано  по чл.248а, ал. 1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК.

Стефко А. е обвинен и за това, че получил кредити на стойност над 20000, предоставени му от различни институции, въз основа на неистинските договори. Престъплението е осъществено за периода  07.09.2015 г. – 08.09.2015 г., в гр. Бургас. То е квалифицирано по чл.212, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК.

Той е обвинен и за това, че си е послужил с  официални документи, издадени за друго лице – удостоверение за семейно положение и друго удостоверение, пред банков служител, с цел да го заблуди и така да получи кредит. Престъплението е осъществено на 07.09.2015 г. в гр.Бургас. Деянията са квалифицирани по чл. 318, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 23, ал. 1 от НК.

Той е обвинен и за това, че е направил два опита да преведе сумата от 19 900 лева в неустановена банкова сметка, като опитите са останали недовършени поради независещи от дееца причини. Престъплението е осъществено на 09.09.2015 г. в два банкови офиса, находящи се в град Бургас. То е квалифицирано по чл.253, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК.

Стефко А. е обвинен и за това, че е поставил в заблуждение служители на две дружества, предоставящи кредити, с цел да набави за себе си и неустановеното по делото лице имотна облага, в размер на общо 1500 лева. Престъплението е осъществено за времето от 18.09.2015 г. до 23.09.2015 г. в град Бургас. То е квалифицирано по чл. 209, ал. 1, вр. с чл.20, ал. 2, вр. с чл.26, ал. 1, вр. с чл.23, ал. 1 от НК.

         По време на разследването е установено, че горепосочените престъпни деяния са осъществени от подсъдимия, след като  неустановено по делото лице се е свързало със Стефко А. и му е предложило да му състави неистински официален документ – лична карта, на която да бъде снимка на подсъдимия и данни на друго лице. По този начин Стефко А. е могъл да тегли кредити от финансови институции, използвайки неистинския документ. Неустановеното по делото лице му е предложило част от изтеглените суми да остават в полза на подсъдимия, който се съгласил на така поставените условия, тъй като нямал доходи.

Присъдата на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в града.