Контакти

Районна прокуратура - град Силистра

гр.Силистра, пощенски код 7500, ул. "Илия Блъсков" №1 тел. 086-817-149 факс.: 086-820-959 e-mail: [email protected]