Сметка за внасяне на съдебни такси
"Обединена българска банка" АД клон Силистра
BIC UBBSBGSF, IBAN BG35 UBBS 8155 3120 0527 12


Сметка за внасяне на съдебни гаранции
"Обединена българска банка" АД клон Силистра
BIC UBBSBGSF, IBAN BG48 UBBS 8155 3320 0527 04