12 Януари 2022 г.

Награда за прокурор Христо Марков от Районна прокуратура - Шумен за висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните задължения

Сподели

    Главният прокурор на Република България награди младши прокурор Христо Марков от Шуменска районна прокуратура с отличие „Служебна благодарност“ заедно с грамота за проявен професионализъм и безупречно изпълнение на служебните задължения като наблюдаващ прокурор по 12 бързи производства с предмет престъпления против реда на управлението, приключили с осъдителни присъди в рамките на месец декември.

Предложението за награждаване е направено от Любомир Георгиев – административен ръководител на Районна прокуратура - Шумен,  предвид изключително професионалната и прецизна работа на младши прокурор Марков по ръководените от него 12 бързи производства срещу група чужди граждани, преминали нерегламентирано границата на Република България. Същите са приключени в изключително кратки срокове – в рамките от 24 до 36 часа от започване на разследването до постановяване на окончателен съдебен акт по всяко едно от тези дела.

Младши прокурор Христо Марков завършва специалност „Право“  през 2018 г. в Университета за национално и световно стопанство в гр. София. На 30 август 2021 г. е назначен на длъжността младши прокурор. Изпълнява образцово служебните си задължения в Районната прокуратура на град Шумен.

младши прокурор Христо Марков