Информация за граждани

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 01.09.2021г. до 30.11.2021г. се въвежда организация за осъществяване на работа на магистрати и съдебни служители и приема на граждани от Районна прокуратура Пловдив и ТО към РП Пловдив, регламентирана със Заповед РП № 152/01.09.2021 г. на Районния прокурор.

Заповед РП № 152/01.09.2021г.