График на приемните дни на Районния прокурор

СЪОБЩЕНИЕ

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от заразяване с корона вирусна инфекция (COVID-19), временно се преустановява приемът на граждани от Районния прокурор до последващо нареждане.

Молби, жалби, сигнали и съобщения могат да се подават в Деловодството на ТО Първомай, находящо се в гр. Първомай, ул."Христо Ботев" № 13.

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЛОВДИВ В ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ПЪРВОМАЙ

  • Приемни дни - всеки втори петък от месеца
  • Приемни часове - от 10.00 до 12.00 часа
  • Телефон за контакт : 0336/6-20-65; e-mail: [email protected] 
  • Място за прием - гр.Първомай, ул."Христо Ботев" № 13

 

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2020 януари 10.01.2020 г.

Териториално отделение - гр.Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13

от 10.00 часа до 12.00 часа
2020 февруари 14.02.2020 г.

Териториално отделение - гр.Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13

от 10.00 часа до 12.00 часа
2020 март 13.03.2020 г.

Териториално отделение - гр.Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13

от 10.00 часа до 12.00 часа
2020 април 10.04.2020 г.

Териториално отделение - гр.Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13

от 10.00 часа до 12.00 часа
2020 май 15.05.2020 г.

Териториално отделение - гр.Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13

от 10.00 часа до 12.00 часа
2020 юни 12.06.2020 г.

Териториално отделение - гр.Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13

от 10.00 часа до 12.00 часа