Информационен център за работа с граждани

8200 Поморие, ул. "Княз Борис I" №75 тел.: 0596/221 93 факс: 0596/222 58 email: [email protected]

 

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.