График за прием на граждани на Административен ръководител Районен прокурор на Районна прокуратура град Поморие

 

График за прием на граждани на Административен ръководител Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура град Бургас в изнесени приемни по седалище на Районните прокуратури от Бургаски окръжен район за второ шестмесечие на 2018г., утвърдени със Заповед № РД-04-129/21.06.2018г. на Административен ръководител на ОП-Бургас.

 

Предварителната заявка за прием може да се извършва на телефон 0596/2 21 93, 0596/2 20 58, на място в деловодството на Районна прокуратура - Поморие или на електронен адрес – [email protected]


Моля да се има в предвид, че административния ръководител на прокуратурата не изразява становище по същество на правни казуси и не дава правни консултации.

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.