Контакти

9900 Нови пазар, ул. "Цар Освободител "№31 тел: 053724377, факс: 053722472, e-mail: [email protected].
 
Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.