Прием на граждани

Приемът се осъществява всеки първи и четвърти петък от месеца  в Зала № 3 в Съдебната палата в гр. Нови пазар

Телефон за връзка: 053724377; e-mail: [email protected]

Прокурорите не дават правни консултации съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт

График за прием на граждани от административния ръководител

Приемни дни Място на прием Приемен час Телефон за връзка Електронна поща за контакт

Всеки първи и четвърти петък от месеца

Съдебна палата Зала № 3 /партерен етаж/

От 10:00часа до 12:00часа

053724377

[email protected]