Прием на граждани

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОМ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОМ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОМ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019г.

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-ЛОМ

Адрес: гр. Лом, пл“Свобода“ № 8 тел. 097168180 е- mail [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018 г.

януари

11.01.2018г.

25.01.2018г.

РП-Лом в кабинета на административния ръководител

От 14.00часа

До 16.00часа

2018 г.

февруари

08.02.2018г

22.02.2018г

РП-Лом в кабинета на административния ръководител

От 14.00часа

До 16.00часа

2018 г.

март

08.03.2018г

22.02.2018г

РП-Лом в кабинета на административния ръководител

От 14.00часа

До 16.00часа

2018 г.

април

12.04.2018г

26.04.2018г

РП-Лом в кабинета на административния ръководител

От 14.00часа

До 16.00часа

2018 г.

май

10.05.2018г

------

РП-Лом в кабинета на административния ръководител

От 14.00часа

До 16.00часа

2018 г.

юни

14.06.2018г

28.06.2018г

РП-Лом в кабинета на административния ръководител

От 14.00часа

До 16.00часа

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-ЛОМ

Адрес: гр. Лом, пл“Свобода“ № 8 тел. 097168180 е- mail [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2017 г.

юли

13.07.2017 г.

27.07.2017г

ЕТАЖ - 2

КАБИНЕТ №10

От 14.00часа

До 16.00часа

2017 г.

август

Съдебна ваканция

2017 г.

септември

14.09.2017г

28.09.2017г

ЕТАЖ - 2

КАБИНЕТ №10

От 14.00часа

До 16.00часа

2017 г.

октомври

12.10.2017г

26.10.2017г

ЕТАЖ - 2

КАБИНЕТ №10

От 14.00часа

До 16.00часа

2017 г.

ноември

09.11.2017г

23.11.2017г

ЕТАЖ - 2

КАБИНЕТ №10

От 14.00часа

До 16.00часа

2017 г.

декември

14.12.2017г

28.12.2017г

ЕТАЖ - 2

КАБИНЕТ №10

От 14.00часа

До 16.00часа

Графика за приемния ден на Адм.ръководител в приемната на РП – гр.Лом / 479.4 KB

Графика за приемния ден на Адм.ръководител на ОП – Монтана в изнесените приемни по райони да края на 2016 год. и за първото шестмесечие на 2017 год / 759.2 KB