Информационен център за граждани

Работно време от 08:30 до 17:00 часа 3600 Лом, пл. "Свобода" №8 тел.: 0971 66 902 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.