9 Септември 2021 г.

Районна прокуратура - Хасково предаде на съд 112 лица през месец август

Сподели

Районна прокуратура - Хасково предаде на съд 112 лица през месец август

През август 2021 г.  прокурорите от Районна прокуратура - Хасково са решили по същество общо 165 броя наказателни производства, от които внесените в съда прокурорски актове са 103 срещу 112 лица. От тях 44 са обвинителни актове срещу 48 лица, 54 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 59 лица и 5 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК срещу 5 лица. Образуваните бързи производства са 80 броя срещу 80 лица.

Най-голям дял от предадените на съд лица по внесени актове от прокурорите на Районна прокуратура - Хасково са за извършени общоопасни престъпления - управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества в срока на изтърпяване на административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“; служене с регистрационни табели, предназначени за друго МПС или управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред; причиняване на значителни вреди или телесни повреди при непредпазливо управление на МПС; държане на наркотични вещества без надлежно разрешение. Общият им брой е 34 лица по 34 прокурорски акта.

След тях се нареждат лицата, предадени на съд за извършени престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, в която глава са включени престъпленията, свързани с нарушаване на граничния режим - 25 лица по 22 прокурорски акта.  След това са предадените на съд лица за престъпленията против собствеността .- кражби, обсебване, унищожаване и повреждане на чужди движими или недвижими вещи,  документни престъпления, както и такива против брака и семейството,стопанството, против личността и реда и общественото спокойствие.