Прием на граждани

ЗАПОВЕД РП 30/2020г.

ЗАПОВЕД РП 26/2020г.

ЗАПОВЕД ОП 22/2020г.

       График за прием на граждани от Административен ръководител-районен прокурор при Районна прокуратура-Хасково,както следва:

Приемната на Административен ръководител - Районен прокурор при Районна прокуратура - гр.Хасково се намира в сградата на Съдебната палата на адрес - гр.Хасково, бул."България" № 144, етаж 3, стая № 42.