Контакти

Деловодство

Работно време: Всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Адрес: п.к. 6300, гр.Хасково, бул."България" 144, ет.3 телефон: 038 / 664 581 факс: 038/ 664 581 email: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.