6 Юли 2021 г.

ПОЗИЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ХАСКОВО И ПРОКУРОРИТЕ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ХАСКОВО

Сподели

ПОЗИЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ХАСКОВО И ПРОКУРОРИТЕ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ХАСКОВО

Във връзка с изявлението на служебния министър на вътрешните работи г-н Бойко Рашков по Българското национално радио от 05.07.2021 г., съдържащо негативни коментари за работата на прокурори в страната по конкретни досъдебни производства за престъпления, свързани с изборните права на гражданите и искания за предприемане на незабавни кадрови мерки – налагане на дисциплинарни наказания и „отстраняване“ на същите. Считаме, че това изявление представлява опит за посегателство върху независимостта на прокуратурата и за неправомерно вмешателство в осъществяване на функциите на магистратите при вземане на решения по конкретни досъдебни производства, което е в противоречие с конституционно установения принцип за разделение на властите в Република България. По този начин се засяга независимостта на прокуратурата, цели се уронване на престижа на съдебната власт и се нарушава принципа на върховенството на правото. Отстояването на независимостта на прокурорите и следователите, несъмнено гарантира изпълнението на служебните ни задължения, подчинени само на закона и личното убеждение на всеки един магистрат, в интерес на защитата на правата на гражданите, но без давление от субективни мнения. Върховенството на закона е основен принцип в демократичните държави, а член Втори от Договора за Европейския съюз определя зачитането му като най-важна ценност. В практиката на съда на Европейския съюз, независимостта на съдебната власт е изведена като самостоятелно понятие на правото на Съюза. В този контекст органите на съдебната власт във всяка държава членка следва да са защитени от външна намеса, нарушаваща тяхната независимост при вземането на решения. Прокуратурата на Република България, като част от съдебната власт, има ключова роля в утвърждаването на върховенството на закона. Усилията на някои представители на политическите среди у нас да застрашават независимостта на прокуратурата, представлява недопустима намеса в осъществяване на конституционно определените правомощия на магистратите.

Декларираме волята си за ефективно и квалифицирано взаимодействие с всички органи и институции, имащи отношение към противодействие и разкриване на престъпления, с цел защита на правата на гражданите.