16 Април 2015 г.

Ден на отворените врати

Сподели

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

         На 16.04.2015 г., Денят на Българската Конституция и професионален празник на българските юристи и съдебни служители, в Съдебна палата – Хасково...

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

         На 16.04.2015 г., Денят на Българската Конституция и професионален празник на българските юристи и съдебни служители, в Съдебна палата – Хасково, бул. „България” № 144, се организира за трета поредна година, съвместно от Окръжен съд – Хасково, Окръжна прокуратура – Хасково, Районен съд – Хасково и Районна прокуратура – Хасково - от 14 до 15,30 часа, провеждането на Ден на отворените врати.

         Каним ученици, граждани и представители на медиите, да посетят Съдебна палата – Хасково, където ще имат възможност, да се запознаят отблизо със спецификата в работата на всяка от институциите; с организацията на работа на съдиите, прокурорите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби; да посетят различните служби, деловодства, регистратури и съдебни зали, както и информационния център на съда и да се запознаят с предлаганите от него услуги; да присъстват на насрочените за деня съдебни заседания.

         В съдебна зала № 6, ет.2, от 14 часа, Денят на отворените врати ще бъде открит от административните ръководители на институциите, след което в същата съдебна зала, ученици от ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров” – Хасково и ПМГ „Акад. Боян Петканчин”, град Хасково, ще представят симулиран съдебен процес по наказателно дело, влизайки в ролите на участниците в процеса.

         Провеждането на Деня на отворените врати в Съдебна палата – Хасково е насочено към популяризиране дейността на съда и прокуратурата. То има за цел да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добри информираност и доверие в работата на съдебната система.

 

          За контакти:      

         Информационен център на Окръжен съд – Хасково и Районен съд – Хасково – тел. 038/601844.

 

        

от Окръжен съд – Хасково,

Окръжна прокуратура – Хасково,

Районен съд – Хасково и

Районна прокуратура – Хасково