8 Декември 2017 г.

Oфициални празнични дни

Сподели

В периода на предстоящите официални празнични дни, считано от 28.12.2017 г. до 15.01.2018 г., по разпореждане на главния прокурор прием на граждани няма да се осъществява. Това не възпрепятства възможността да бъдат депозирани жалби и сигнали от граждани по текущия ред в канцеларията на Районна прокуратура – Хасково.

В периода на предстоящите официални празнични дни, считано от 28.12.2017 г. до 15.01.2018 г., по разпореждане на главния прокурор прием на граждани няма да се осъществява. Това не възпрепятства възможността да бъдат депозирани жалби и сигнали от граждани по текущия ред в канцеларията на Районна прокуратура – Хасково.