Контакти

Районна прокуратура гр. Габрово

Административен ръководител: Пламена Дичева

5300 гр. Габрово, пл. "Възраждане" 1 

Телефон: 066 / 803 148; 066 / 810 262, Факс: 066/810 266
E-mail: [email protected]

 

Териториално отделение гр. Севлиево

5400 гр. Севлиево, ул."Стефан Пешев" № 6

0675/3 01 66, Факс:0675/ 3 01 66

 

Териториално отделение гр. Трявна

5350 гр. Трявна, ул. Бачо Киро №1

Телефон: 0677/6-35-49, Факс: 0677/6-35-49

 

Териториално отделение гр. Дряново

5370 гр. Дряново, ул. Бачо Киро №21

Телефон: 0676/7-33-52, Факс: 0676/7-33-52