3 Юни 2014 г.

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр.Средец

Сподели

Покана за откриване на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр.Средец"

Покана за откриване на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр.Средец"

Решение