Териториално отделение - Средец към Районна прокуратура - Бургас

8300 Средец, пл. "Г. Димитров" №1 тел. деловодство: 05551/3688

 

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.