21 Май 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Сподели

На 22.05.2020 г. в 11.00 ч. в залата за пресконференции на ОД на МВР – Враца, находяща се на ул. „Поп Косто Буюклийски“ № 10 в гр. Враца, ще бъде проведен брифинг с участието на И.Д. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура Оряхово – Герана Кюркчийска, и ст. комисар Янко Янколов – Директор на ОД на МВР – Враца, във връзка с образувано досъдебно производство по чл.354в, ал.1 от НК, което деяние е осъществено в съучастие от няколко лица, които на територията на общ. Оряхово, обл. Враца са засявали и отглеждали растения от рода на конопа.

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, се умоляват медиите да спазват противоепидемичните мерки, предписани от министъра на здравеопазването.

На 22.05.2020 г. в 11.00 ч. в залата за пресконференции на ОД на МВР – Враца, находяща се на ул. „Поп Косто Буюклийски“ № 10 в гр. Враца, ще бъде проведен брифинг с участието на И.Д. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура Оряхово – Герана Кюркчийска, и ст. комисар Янко Янколов – Директор на ОД на МВР – Враца, във връзка с образувано досъдебно производство по чл.354в, ал.1 от НК, което деяние е осъществено в съучастие от няколко лица, които на територията на общ. Оряхово, обл. Враца са засявали и отглеждали растения от рода на конопа.

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, се умоляват медиите да спазват противоепидемичните мерки, преписани от министъра на здравеопазването.