16 Март 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Сподели

Във връзка обявеното извънредно положение на територията на РБ и с цел предприемане на мерки за защита на магистратите и служителите, е ограничен достъпът на граждани и адвокати  до помещенията на РП гр.Оряхово, с изключение на неотложни ситуации, след съгласуване с административния ръководител.

Молбите за издаване на удостоверения  както и получаване на  удостоверенията, ще се приемат/предават на входа на съдебната палата при стриктно спазване на всички превантивни мерки и последваща дезинфекция след контакт с външни лица.

По възможност гражданите да подават заявленията за издаване на удостоверения, молби/сигнали/жалби на електронния адрес на прокуратурата - [email protected]  на сайта http://www.prb.bg/bg/rporh или на телефон 09171/31-37, като за последното се съставя съответния протокол.