График за прием на граждани на Административен ръководител Районен прокурор на Районна прокуратура град Малко Търново за второ шестмесечие на 2018г.

График за прием на граждани на Административен ръководител Районен прокурор на Районна прокуратура град Малко Търново

 

График за прием на граждани на Административен ръководител Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура град Бургас в изнесени приемни по седалище на Районните прокуратури от Бургаски окръжен район за второ шестмесечие на 2018г., утвърдени със Заповед № РД-04-129/21.06.2018г. на Административен ръководител на ОП-Бургас.

 

Предварителната заявка за прием може да се извършва на телефон 0595/2-35-80, на място в деловодството на Районна прокуратура - Малко Търново или на електронен адрес – [email protected].


Моля да се има в предвид, че административния ръководител на прокуратурата не изразява становище по същество на правни казуси и не дава правни консултации.

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.