Информационен център за работа с граждани

гр. Ботевград, ул."Свобода" №3Б

Телефон: 0723/69302, Факс: 0723/69302

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.