Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

Прессъобщение 13.11.2014 Издадената на 21.03.2007 година от Окръжна прокуратура Кюстендил Европейска заповед за арест на Богдан Дамянов Димитров от гр.Дупница е изпълнена,
Присъда по дело с обществен интерес 07.11.2014 По внесения на 15.07.2011 година от Окръжна прокуратура -Кюстендил обвинителен акт срещу Костадин Петров Катин кмет на община Кочериново е налице
От компетентността на Окръжна прокуратура са наказателни дела за престъпленията, посочени в чл.35, ал.2 от НПК: Чл. 35. (2) На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни делата за престъпления по чл. 95 - 110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 142, чл. 149, ал. 5, чл. 152, ал. 4, чл. 196а, 199,203,чл. 206, ал. 4, чл. 212, ал. 5, чл. 213а, ал. 3 и 4, чл. 214, ал. 2, чл. 219, 224, 225б, 225в, 242, 243 246, 248 - 250, 252 - 260, 277а - 278д, 282 - 283б, 287а, 301 - 307а, 319а - 319е, чл. 330, ал. 2 и 3, чл.
 
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ
2500 Кюстендил, ул. "Гороцветна" 31 ет. 5 и 6
тел. 078/ 55 09 66
факс: 078/ 55 09 68
e-mail: op_kyustendil@kn.prb.bg