Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.4 ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, ал.1, т.4 ЗПКОНПИ
 НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-СОФИЯ
Вх. №  дата на завеждане име длъжност декларация
1. 05.07.2018г. СТАНИМИР СТОЕВ прокурорски помощник ЧЛ.35, ал.1, т.4 ЗПКОНПИ