Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, вр.чл.340а, ал.2 ЗСВ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ  НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-СОФИЯ
 
Вх. №  дата на завеждане име длъжност декларация
1. 25.06.2018г. БИАНКА КОЛЕВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
2. 25.06.2018г. ИВАН ЦАНКОВ пазач ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
3. 25.06.2018г. ЯБЛЕНКА ПЕНОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
4. 25.06.2018г. ИРЕНА БОРИСОВА съдебен архивар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
5. 25.06.2018г. МАРИЯ ЛАТИНОВА завеждащ служба ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
6. 25.06.2018г. ВАСИЛ ШУМАНОВ шофьор-призовкар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
7. 25.06.2018г. МАРИНА РАШКОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
8. 25.06.2018г. ЗОРНИЦА АТАНАСОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
9. 25.06.2018г. МАРИАНА ПЕТКОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
10. 25.06.2018г. АНТОНИЙ СТОЙНОВ работник, поддръжка на сгради ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
11. 25.06.2018г. ПЛАМЕН АБРАШКОВ шофьор-призовкар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
12. 25.06.2018г. НЕЛИ СОТИРОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
13. 25.06.2018г. МАРГАРИТА КЕРЕФЕЙНА куриер ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
14. 25.06.2018г. НЕЛИ ЗЛАТКОВА-ИВАНОВА домакин ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
15. 26.06.2018г. ЦВЕТАНКА БОЯНОВА системен администратор ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
16. 26.06.2018г. АСЕН ТАНЧЕВ пазач ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
17. 26.06.2018г. САШКА АТАНАСОВА главен счетоводител ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
18. 26.06.2018г. АТАНАСКА КИСОВА касиер ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
19. 26.06.2018г. ВАНЯ БОГДАНОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
20. 26.06.2018г. ДИМИТРИНА МИЛОВА административен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
21. 26.06.2018г. МАРИЯНА ШЕРДЕНКОВА съдебен администратор ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
22. 27.06.2018г. ИРЕНА СТАНЕВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
23. 27.06.2018г. КАТЕРИНА РУСКОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
24. 27.06.2018г. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ шофьор-призовкар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
25. 27.06.2018г. МАРИЯНА КОСТАДИНОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
26. 27.06.2018г. НАДКА ЦВЕТАНОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
27. 27.06.2018г. КАЛИНКА СТЕФАНОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
28. 27.06.2018г. ЕЛИЗАБЕТ АЛЕКОВА-МУСКОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
29. 27.06.2018г. ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ шофьор-призовкар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
30. 29.06.2018г. ВЕЛИКА ПЕТРОВА чистач ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
31. 29.06.2018г. ПЛАМЕН ДИНОВСКИ пазач ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
32. 02.07.2018г. АТАНАС ПИРНАРЕВ пазач ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
33. 02.07.2018г. БОРИС БОРИСОВ пазач ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
34. 02.07.2018г. ЖАНЕТА МАРКОВА чистач ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
35. 05.07.2018г. АНЕЛИЯ КАНЕВА служител по сигурността на инф-та ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
36. 05.07.2018г. СТАНИМИР СТОЕВ прокурорски помощник ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
37. 09.07.2018г. ЯНА ВИДЕНОВА завеждащ служба РНКИ ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
38. 10.07.2018г. ЛИЯ РАДКОВА-ТОДОРОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
39. 01.08.2018г. АЛЕКСАНДЪР СТОИЧКОВ шофьор-призовкар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
40. 04.09.2018г. КРАСИМИРА ЗАХАРИЕВА чистач ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
41. 19.11.2018г. СТЕФАН КОЧЕВ пазач ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
42. 11.06.2019г. ТАТЯНА ТОДОРОВА домакин ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
43. 01.10.2020г. ДАНИЕЛА МОДЕВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
44. 01.07.2021г, АННА-МАРИЯ ПЕТРОВА куриер ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
45 09.07.2021г. РАДКА МИХАЙЛОВА съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
46 16.07.2021г. ПЕТКО ПЕХЛИВАНОВ системен администратор ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
47 07.09.2021г. ИВАЛЕНА ПЕТРОВА съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
48 15.10.2021г. Емил Модев пазач ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
49 11.03.2022г. Павел Стоев прокурорски помощник ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
50 01.07.2022г. Петя Георгиева съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
51 01.07.2022г. Емилия Пенкова съдебен секретар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
52 12.08.2022г. Димитър Иванов шофьор-призовкар ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
53 21.10.2022г. Деница Миладинова съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
54 02.12.2022г. Даяна Ал Сабах съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
55 06.01.2022г. Радка Дончева прокурорски помощник ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
56 28.02.2023г. Габриела Николова чистач ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ
57 15.08.2023г. Величка Попова съдебен деловодител ЧЛ.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, ВР.ЧЛ.340а, АЛ.2 ЗСВ