14 Юли 2020 г.

Декларация на прокурорите, следователите и съдебните служители от Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив

Сподели

Декларация на прокурорите, следователите и съдебните служители от Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив

С настоящата декларация военни прокурори, военни следователи и съдебни служители от състава на Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив изразяваме възмущението си и категоричното си несъгласие с недопустимия политически натиск, на който през последните дни е подложена Прокуратурата на Република България.

Подкрепяме изцяло изложените аргументи в декларациите на Асоциацията на прокурорите, Камарата на следователите и на колегите от страната, че прокуратурата е независима, подчинява се само на закона, не се поддава на външни въздействия и в изпълнение на законовите си функции се стреми за опазва правата и интересите на обществото.

Представителите на високите политически нива, дори когато не са юристи, е необходимо да разбират конституционното устройство на нашата държава и да се въздържат от действия, излизащи извън рамките на техните функции в обществения и политическия живот.

За нас е обидно институцията ни да бъде сравнявана с мафиотска организация и то във връзка с работата си по казуси, по които е представила на общественото внимание доказателства за противозаконната дейност на привлечени към отговорност лица.