1 Септември 2015 г.

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки във Военно-апелативна прокуратура

Сподели

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки във Военно-апелативна прокуратура


Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки във Военно-апелативна прокуратура